POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zaproszenie na konferencję nt.: RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH W SEKTORZE AGROBIZNESU, która jest dziesiątą z cyklu konferencji o wiodącym temacie: PRZEMIANY W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ W KRAJACH EUROPEJSKICH.

Szanowni Państwo,

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję nt.: RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH W SEKTORZE AGROBIZNESU, która jest dziesiątą z cyklu konferencji o wiodącym temacie: PRZEMIANY W GOSPODARCE
ŻYWNOŚCIOWEJ W KRAJACH EUROPEJSKICH.

Konferencja odbędzie się dnia 6 grudnia 2018 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań dotyczących identyfikacji zjawisk i tendencji obserwowanych na współczesnych rynkach czynników wytwórczych dla sektora agrobiznesu oraz ich konsekwencji dla samego sektora oraz całej gospodarki narodowej w krótkim i długim okresie Konferencja stanie się płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, polityków i praktyków.

Przygotowane na konferencję i zaakceptowane przez recenzentów artykuły zostaną opublikowane w takich czasopismach jak Acta Scientarum Polonorum - Oeconomia (15 pkt), Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (14 pkt.), Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (13 pkt.) oraz  Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego (13 pkt).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz terminarz znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej:
http://keipg.wne.sggw.pl/konferencje/

ZAPROSZENIE