POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zaproszenie na konferencję „Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników” 18-19 października 2018 r.

Szanowni Państwo,


W imieniu zespołu projektu badawczego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej Konferencji pt.

„Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników”

Zakres tematyczny konferencji obejmie podsumowanie wyników badań empirycznych przeprowadzonych równolegle w Polsce, na Litwie i na Węgrzech, oraz wyciągniętych na ich podstawie wniosków w zakresie sprawiedliwości wynagradzania z następujących obszarów:

-zarządzanie,

-prawo,

-komunikacja,

-polityka społeczna,

-socjologia.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, co pozwoli na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z różnych dziedzin nauki. Taka formuła ma umożliwić przeprowadzenie debaty naukowej, a Państwa w niej udział pozwoli na postrzeganie przedstawionych problemów z rożnych perspektyw. Analiza i dyskusja pozwolą nam w dalszej pracy badawczej zweryfikować i udoskonalić kierunek badań i dalszych studiów.

Celem, jaki przyświeca organizatorom Konferencji jest wymiana poglądów i idei naukowców z Polski, Litwy i Węgier, reprezentujących różne dyscypliny nauki. Podjęta inicjatywa jest inspiracją do podejmowania wspólnych projektów badawczych, jak również stworzenia platformy do wymiany poglądów i budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Istotne informacje:

Termin konferencji: 18-19 października 2018 r.

Miejsce konferencji:

I dzień - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (Aula Kolumnowa) - ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa

II dzień - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Aula I) - al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa

Termin przesłania artykułów w ramach monografii pokonferencyjnej: 15 grudnia 2018 r.

Nadesłane artykuły będą podlegały recenzowaniu i zostaną opublikowane (bez honorariów autorskich) w formie monografii pokonferencyjnej wydawnictwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MNiSW: 5). Dodatkowo, wybrane najlepsze teksty zostaną także opublikowane w kolejnych numerach kwartalnika „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” (MNiSW: 12). 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie konferencji:

https://sprawiedliwewynagradzanie.pl/

Prosimy Państwa o rejestrację przez formularz on-line dostępny na stronie konferencji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji. Zwracamy się także z prośbą o przekazanie niniejszego zaproszenia Państwa Współpracownikom, Doktorantom, Studentom, Koleżankom, Kolegom i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką konferencji, a także – jeśli to możliwe – opublikowanie zaproszenia na stronach internetowych Państwa instytucji i w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter).

Zaproszenie