POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Ekonomii Politycznej

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Ekonomii Politycznej

 

 

 Białystok, 22.09.2017 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA DWA STANOWISKA ADIUNKTA

w Katedrze Ekonomii Politycznej

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii Politycznej  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ogłoszonym w dniu 4 września 2017 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymały: dr Magdalena Owczarczuk oraz dr Zofia Karczewska

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Dziekana.