POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Ekonomii Politycznej

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Ekonomii Politycznej

Z powodów formalnych konkurs został unieważniony.

 Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii Politycznej