POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Finansów, Rachunkowości i Informatyki

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Finansów, Rachunkowości i Informatyki

Białystok, 16.05.2018 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA

w Katedrze Finansów, Rachunkowości i Informatyki

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Finansów, Rachunkowości i Informatyki  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ogłoszonym w dniu 18 kwietnia 2018 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymała: dr Agnieszka Ertman.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Dziekana.