POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie nauk ekonomicznych w Zakładzie Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie nauk ekonomicznych w Zakładzie Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami

 

Białystok, 05.04.2018 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA

w Zakładzie Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ogłoszonym w dniu 13 marca 2018 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymał: dr Łukasz K. Bugowski.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Dziekana.