POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Ekonomii Politycznej

Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Ekonomii Politycznej

 

 

Białystok, 22.09.2017 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA

w Katedrze Ekonomii Politycznej

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii Politycznej  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ogłoszonym w dniu 4 września 2017 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymał  Pan  mgr Roderyk Gołaszewski.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Dziekana.