POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Finansów, Rachunkowości i Informatyki

Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Finansów, Rachunkowości i Informatyki

 

 

Białystok, 17.10.2017 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA

w Katedrze Finansów Rachunkowości i Informatyki

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów, Rachunkowości i Informatyki  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ogłoszonym w dniu 26 września 2017 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymał: mgr Adam Gardocki

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Dziekana.