POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

KONKURS na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Finansów, Rachunkowości i Informatyki

KONKURS na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Finansów, Rachunkowości i Informatyki

 

Białystok, 12.02.2018 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA

w Katedrze Finansów Rachunkowości i Informatyki

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów, Rachunkowości i Informatyki  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ogłoszonym w dniu 23 stycznia 2017 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymała: mgr Magda Wiśniewska-Kuźma.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Dziekana.