POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie

Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie

 

Białystok, 05.04.2018 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA

w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ogłoszonym w dniu 13 marca 2018 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymała: mgr Angelika Andrzejczyk.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Dziekana.