POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Skarbowości

Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Skarbowości


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA

w Katedrze Skarbowości

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwBPrzewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Skarbowość  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ogłoszonym w dniu 14 czerwca 2017 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymał  Pan  mgr Łukasz Zegarowicz.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Dziekana.