POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

KONKURS na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Zakładzie Ekonometrii i Statystyki

KONKURS na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Zakładzie Ekonometrii i Statystyki

Białystok, 05.06.2018 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA

w Zakładzie Ekonometrii i Statystyki

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekonometrii i Statystyki  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ogłoszonym w dniu 15 maja 2018 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymał: mgr Grzegorz Koronkiewicz.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Dziekana.