POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie nauk ekonomicznych

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie nauk ekonomicznych

 

 

Białystok, 22.09.2017 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO PROFESORA ZWYCZAJNEGO

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

z uwagi na to, że nie wpłynął żaden komplet dokumentów na stanowisko profesora zwyczajnego komisja postanowiła uznać konkurs za nierozstrzygnięty.