POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Efektywna komercjalizacja badań naukowych - szkolenie

Szkolenie

EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

Warszawa, 21 marca 2018 roku

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu komercjalizacji badań naukowych. Prezentowany materiał oparty jest na praktycznym doświadczeniu prowadzących z zakresu współpracy środowisk naukowych z przemysłem. Szkolenie odbędzie się w sześciu modułach, począwszy od wprowadzenia do zagadnienia innowacji, poprzez budowę ekosystemu innowacji wokół uczelni i pozyskiwanie finansowania dla innowacyjnych projektów, a skończywszy na zagadnieniach budowania sieci kontaktów. Szkolenie będzie również zawierało wprowadzenie do praktycznej metody rozwiązywania problemów (TRIZ), oraz pozwoli uczestnikom zapoznać się z metodą Business Model Canvas umożliwiającą ocenę potencjału komercyjnego pomysłu komercyjnego opartego na badaniach naukowych. Nabytą wiedzę uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast w pracy badawczej nadając jej wymiar praktyczny i wywierający wpływ na otoczenie rynkowo-społeczne.

 

Forma szkolenia:

Interaktywna forma prelekcji połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Szkolenie ma charakter wykładowy poparty licznymi przykładami i praktycznymi zadaniami w formie warsztatu oraz indywidualnych ćwiczeń. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się do komercjalizacji badań naukowych.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie efektywnej komercjalizacji badań naukowych, pracowników uczelnianych centrów transferu technologii, brokerów innowacji i innych osób związanych z tematem transferu technologii. Materiał prezentowany podczas szkolenia będzie wartościowy dla indywidualnych naukowców i grup badawczych, pragnących rozwinąć kontakty z przemysłem.

 

Warsztaty trwają od godziny 10:00 do 17:00

 

Program:

Innowacja i aktualne trendy technologiczne

- czym naprawdę jest innowacja

- wykładniczny rozwój technologii

- dominujące trendy technologiczne

- korzyści bycia anty-ekspertem

Business Model Canvas - ćwiczenie praktyczne

- ocena potencjału komercyjnego pomysłu

- wybór metody komercjalizacji

- wybór grupy docelowej i identyfikacja jej potrzeb

- ćwiczenie praktyczne

Budowa ekosystemu innowacji wokół uczelni

- jakość badań naukowych

- efektywne publikowanie naukowe

- elementy ekosystemu innowacji

- organizacja inicjatyw wspierających ekosystem

Pozyskanie finansowania dla innowacyjnych projektów

- finansowanie publiczne, granty

- finansowanie prywatne

- jak przedstawić pomysł inwestorowi?

- tworzenie profilu technologii

TRIZ - narzędzie do tworzenia innowacyjnych rozwiązań komercyjnych

- wprowadzenie do TRIZ - Teorii Innowacyjnego Rozwiązywania Problemów

- definiowanie i analiza problemu

- macierz sprzeczności technicznych i 40 zasad

- przewidywanie trendów ewolucji rozwoju technologii

Aktywne budowanie sieci kontaktów

- promowanie dorobku naukowego

- budowanie rozpoznawalności naukowca

- nawiązywanie nowych kontaktów

- przydatne narzędzia online

 

Prelegenci

Dr inż. Tomasz Liśkiewicz

Pracuje jako Associate Professor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w inżynierii materiałowej i tribologii. Zanim rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Leeds w 2005 roku jako post-doc, pracował na uczelniach w Polsce i we Francji. W ramach poszerzenia swojego doświadczenia inżynierskiego, odbył dwuletni staż techniczny w Calgary w Kanadzie. Jest członkiem Institute of Physics w Londynie oraz został nominowany jako Fellow of the Institution of Mechanical Engineers co jest najwyższym stopniem uznania kompetencji inżynierskich nadawanym przez tą prestiżową międzynarodową organizację. Tomasz posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie komercjalizacji badań na rynku brytyjskim. Inicjował i zarządzał projektami badawczymi m.in. z firmami Caterpillar, Procter&Gamble, Mahle. Tomasz jest certyfikowanym specjalistą metody TRIZ (Teorii Innowacyjnego Rozwiązywania Problemów) i pomysłodawcą Surface Ventures Forum – grupy przedstawicieli przemysłu i środowiska naukowego zajmującego się zagadnieniami inżynierii powierzchni. Tomasz posiada ośmioletnie doświadczenie w dziedzinie opracowywania i prowadzenia szkoleń. Jest certyfikowanym trenerem jednej z najbardziej uznanych szkół trenerskich na świecie - Peak Potentials (USA). Pasjonat nowoczesnych technologii, sportów wodnych i zimowych oraz podróży.

 

Dr inż. Grzegorz Liśkiewicz

Grzegorz pracuje jako Adiunkt na Politechnice Łódzkiej. Specjalizuje się w maszynach przepływowych i mechanice płynów. Ukończył doktorat na Politechnice Łódzkiej oraz University of Strathclyde (Glasgow). Odbywał staże w Leeds University, Oxford University, Cambridge University, University of Strathclyde, General Electric. Ukończył dwa kierunki studiów magisterskich, został min. dwukrotnie uhonorowany Stypendium MNiSW, nagrodą dla najlepszego absolwenta, stypendium dla najlepszego doktoranta z zakresu nowych technologii, nagrodą Polskiej Agencji Prasowej „popularyzator nauki”. Jest członkiem American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics, The Institution of Engineering and Technology, Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Jest koordynatorem Innovation Forum w regionie łódzkim, które organizuje wydarzenia mające na celu pobudzenie lokalnego ekosystemu innowacji. Jest pomysłodawcą i redaktorem prowadzącym czasopisma Innovation & Impact łączącego naukowców z przedsiębiorstwami oraz inwestorami. Pasjonat fotografii, muzyki słuchanej z płyt winylowych, jazdy na nartach oraz wypraw rowerowych.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 21 marca 2018 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

750 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu nadesłanym do dnia 9 marca 2018 r.

850 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu nadesłanym od dnia 10 marca 2018 r.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: formularz

Formularz zgłoszeniowy

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78