POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE WYZWANIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Wydział Społeczno-Techniczny
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA
FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI
Konin, 23-24 kwietnia 2018 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Centrum Wykładowo-Dydaktyczne, ul. Popiełuszki 4

 

 

Problematyka i cel Konferencji:
Konferencja poświęcona będzie problematyce związanej z finansami i rachunkowością jednostek gospodarczych. Praktycy i teoretycy, badacze tematyki będą mieli okazję zaprezentować swoje poglądy oraz badania naukowe skupione wokół aktualnych wyzwań przed którymi stoją finanse i rachunkowość.


Bloki tematyczne:


Finanse i podatki:
• Finanse i podatki gospodarstw domowych,
• Finanse i podatki gospodarstw rolnych,
• Specyficzne uwarunkowania finansów mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
• Finanse banków i parabanków,
• Finanse i podatki w gospodarce leśnej,
• Nowe nurty w finansach (finanse behawioralne, finanse mafijne, zielone finanse itp.),
• Finanse a inne dyscypliny nauki.


Rachunkowość (rachunkowość finansowa/ rachunkowość zarządcza):
• Wycena w systemie rachunkowości,
• Miary finansowe i niefinansowe w systemie rachunkowości,
• Odpowiedzialność służb finansowo-księgowych,
• Etyczne i psychologiczne uwarunkowania rachunkowości,
• Specyficzne uwarunkowania rachunkowości przedsiębiorstw, banków, gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń,
• Rachunkowość w gospodarce leśnej,
• Kierunki wykorzystania informacji z systemu rachunkowości,
• Systemy informatyczne wspomagające rachunkowość,
• Raportowanie finansowe i niefinansowe przedsiębiorstw,
• Rachunkowość a inne dyscypliny nauki.


Informacje organizacyjne:
Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. w PWSZ w Koninie
(Centrum Wykładowo-Dydaktyczne, ul. Popiełuszki 4).
Nocleg oraz kolacja integracyjna odbędą się w hotelu (hotel zostanie wskazany w terminie późniejszym)


Program Konferencji:
23 kwietnia 2018 r.
Od godziny 14:00 poczęstunek powitalny i zakwaterowanie w hotelu. Następnie zajęcia w terenie (wycieczka do odkrywkowej kopalni węgla brunatnego/ zwiedzanie starej części miasta Konin) oraz kolacja integracyjna.
24 kwietnia 2018 r.
7:00 – 8:30 – śniadanie (Hotel)
9:00 – 9:45 – wykwaterowanie z hotelu i przejazd do miejsca obrad (PWSZ w Koninie, ul. Popiełuszki 4)
9:30 – 10:00 – akredytacja uczestników
10:00 – 12:00 – sesja plenarna I
12:00 – 12:30 – przerwa na kawę i herbatę
12:30 – 14:30 – sesja plenarna II
14:30 – 14:45 – podsumowanie i zamknięcie konferencji
15:00 - obiad


Uczestnictwo i publikacja:

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o przesyłanie wypełnionej „karty zgłoszenia” i artykułu napisanego według wymagań zawartych we wskazówkach dla autorów na adres: konferencja.fir@konin.edu.pl
Artykuły zostaną opublikowane w jednym z poniższych czasopism:
• Czasopismo Przedsiębiorstwo & Finanse (8 punktów)
• Czasopismo Optimum (10 punktów)
• Czasopismo Modern Managment Review (11 punktów)
• Czasopismo Humanities and Social Sciences (14 punktów)

Rada Programowa Konferencji po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji artykułów dokona wskazania miejsca publikacji. Czasopisma zostaną wydane w roku 2018.

Terminy i opłaty:
Termin zgłaszania udziału w Konferencji – 28 luty 2018 r.
Termin wniesienia opłaty – 16 marca 2018 r.
Termin przesłania artykułu – 28 luty 2018 r.
Koszt udziału w Konferencji (wraz z publikacją artykułu, noclegiem, wyżywieniem) – 890 zł brutto
Koszt publikacji artykułu (bez udziału w Konferencji) – 800 zł brutto
Kwota 890 zł obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym. Istnieje możliwość noclegu w pokoju jednoosobowym przy opłacie za udział w konferencji w kwocie 990 zł.
W przypadku dokonania opłaty do 31 grudnia 2017 r. od ww. kwot należy odjąć 50 zł.
Opłatę konferencyjną prosimy wnosić na konto: BZ WBK 3 O/Konin
67 1500 1461 1214 6002 7586 0000
z dopiskiem „Konferencja FiR Imię i Nazwisko”
Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na początku kwietnia 2018 r.
na stronie internetowej www.pwsz.konin.edu.pl


Rada Programowa Konferencji:
prof. nadzw. dr hab. Grażyna Michalczuk – Przewodnicząca Rady w zakresie finansów – Uniwersytet w Białymstoku
prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Lew – Przewodniczący Rady w zakresie rachunkowości zarządczej – Politechnika Rzeszowska
prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczypa – Przewodniczący Rady w zakresie rachunkowości finansowej i podatków – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
prof. nadzw. dr hab. Anna Bera – Uniwersytet Szczeciński
prof. nadzw. Marzena Strojek-Filus – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Hamrol – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Januszewski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jędrzejczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. nadzw. dr hab. Ewa Maruszewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Edward Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Marta Nowak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Perez – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. nadzw. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku
prof. nadzw. dr hab. Nina Siemieniuk – Uniwersytet w Białymstoku
prof. nadzw. dr hab. Magdalena Zioło – Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr Artur Zimny – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Komitet Organizacyjny:
dr Agnieszka Szymankowska – Przewodnicząca Komitetu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr inż. Małgorzata Cieciura – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr Anna Waligórska-Kotfas – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr Robert Piechota - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
mgr Bronisław Bryl - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
mgr Przemysław Jóźwiak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
mgr Urszula Konarzewska – Uniwersytet w Białymstoku
mgr Katarzyna Laskowska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
mgr Agnieszka Lew – Politechnika Rzeszowska

Dodatkowe informacje:
konferencja.fir@konin.edu.pl tel. 63-249-72-50 (kontakt w sprawach organizacyjnych dot. konferencji i publikacji)
barbara.parus@konin.edu.pl (kontakt w sprawach faktur)

 

Karta zgłoszenia