POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

IV KOPERNIKAŃSKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”

IV KOPERNIKAŃSKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW

„Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”,

które odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2018r. na
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Sympozjum ma na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych
młodych przedstawicieli środowiska akademickiego
z europejskich ośrodków naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu.

Zakres tematyczny Sympozjum obejmować będzie następujące sekcje:

* koncepcje, metody i techniki zarządzania                          * zarządzanie strategiczne
* zarządzanie przedsiębiorstwem                                         * zarządzanie marketingowe
* zarządzanie zasobami ludzkimi                                         * zarządzanie zmianami
* zarządzanie finansami i rachunkowością                           * zarządzanie wiedzą
* zarządzanie innowacjami                                                   * zarządzanie produkcją
* zarządzanie logistyczne                                                     * zarządzanie jakością
* zarządzanie procesami                                                       * zarządzanie ryzykiem
* zarządzanie projektami                                                      * zarządzanie kryzysowe
* zarządzanie kulturą organizacyjną                                    * zarządzanie bezpieczeństwem
* przedsiębiorczość                                                              * nadzór korporacyjny

RADA NAUKOWA SYMPOZJUM

prof. UMK, dr hab. Maciej Zastempowski – Przewodniczący Rady
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

 

prof. dr hab. Szymon Cyfert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

prof. dr hab. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

prof. dr hab. Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

prof. UE, dr hab. Grzegorz Bełz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

prof. UMK, dr hab. Aldona Glińska-Neweś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

prof. UJK, dr hab. Jarosław Karpacz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. AWL, dr hab. Artur Jacek Kożuch (Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)

prof. PŚ, dr hab. Seweryn Spałek (Politechnika Śląska)

prof. UMK, dr hab. Agata Sudolska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

prof. PG, dr hab. Julita Wasilczuk (Politechnika Gdańska)

prof. PŁ, dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska (Politechnika Łódzka)

dr hab. Waldemar Glabiszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr hab. Krzysztof Krukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Adam Balcerzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr Dorota Grego-Planer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr Marian Oliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Janusz Sasak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Andrzej Sztando  (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)


Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców
zostało objęte patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

 

PUBLIKACJA

Teksty, które spełnią wymogi formalne oraz otrzymają dwie pozytywne recenzje zostaną opublikowane w jednym z wymienionych czasopism:

 • Journal of Positive Management (teksty wyłącznie w j. angielskim) – 10 pkt wg MNiSW
 • Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie
  (teksty w j. polskim lub j. angielskim) – 5 pkt wg MNiSW
 • Copernican Management Journal (teksty wyłącznie w j. angielskim) – 5 pkt wg MNiSW
 • monografii wydanej przez Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania w Krakowie (teksty w j. polskim) – 4 pkt wg MNiSW

Decyzja o zakwalifikowaniu przygotowanego artykułu do jednego z ww. czasopism będzie podejmowana przez Radę Naukową Sympozjum.

Artykuły (w języku polskim lub angielskim) powinny być zredagowane zgodnie z wymogami edytorskimi dostępnymi na Akademickiej Platformie Czasopism – AUNC – Zarządzanie http://apcz.pl/czasopisma//index.php/AUNC_ZARZ/about/submissions#authorGuidelines

 

KALENDARIUM

15.02.2018 – termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego

Formularz do pobrania (https://goo.gl/forms/8WALCDBxAJ1BB5O93) 01.03.2018 - termin wniesienia opłaty konferencyjnej
(dane do przelewu zostaną przesłane po otrzymaniu zgłoszenia)

01.03.2018 – termin nadsyłania artykułu
Przygotowane artykuły prosimy przesłać na adres ksmn2018@wp.pl

23-24.04.2018 – IV Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców

 

WARIANTY UDZIAŁU W SYMPOZJUM:

 1. udział + wystąpienie + publikacja 300zł
 2. udział + publikacja (bez wystąpienia) 300zł
 3. udział + wystąpienie (bez publikacji) 150zł
 4. wyłącznie udział (bez wystąpienia i publikacji) 150zł
 5. wyłącznie publikacja (bez udziału i wystąpienia) 250zł


Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów związanych z noclegiem.

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM

mgr Agnieszka Drews – Przewodnicząca 
(kontakt: 509-469-735; adk@umk.pl)

mgr Lidia Krzywdzińska
(kontakt: 698-469-274;  lidia.k@doktorant.umk.pl)

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu http://www.kzp.umk.pl