POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Konferencja naukowa GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Szanowni Państwo,

W imieniu pracowników Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW serdecznie zapraszam Państwa do udziału
w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, organizowanej w dniach 14-15 czerwca 2018 r.
Tegoroczną konferencję uświetnia jubileusz 45-lecia pracy zawodowej dr hab. Marii Parlińskiej, prof. SGGW. Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów zajmujących się
badaniami w zakresie międzynarodowych aspektów gospodarki rolno-żywnościowej oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń
zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych.
Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce, którą przesyłam w załączniku, a także na stronie konferencji: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Ulotka