POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Modele biznesu - wyzwania strategiczne", 26 kwietnia 2018

Zapraszamy do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. "MODELE BIZNESU - WYZWANIA STRATEGICZNE", która odbędzie się w dniu
26 KWIETNIA BR. w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie (ul. Sportowa 29).

Wystąpienia i dyskusje na temat m.in.:

	* wdrażania modeli biznesu w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem strategii, procesów biznesowych i projektów
	* konstruowania modeli biznesu w ramach ekonomii współdzielenia, gospodarki okrężnej i ekonomii sieciowej 
* budowy e-modeli biznesu z wykorzystaniem koncepcji BIG DATA, Cloud Computing oraz mediów społecznościowych. Wartością dodaną konferencji będzie publikacja naukowa w formie ZESZYTU NAUKOWEGO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU (8 pkt. według punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Najlepsze artykuły zgłoszone na konferencję naukową zostaną opublikowane w czasopismach naukowych: "Przegląd Organizacji" (13 pkt. w punktacji MNiSW) oraz "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" (12 pkt. w punktacji MNiSW).

http://www.wsb.pl/chorzow/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-modele-biznesu-wyzwania-strategiczne