POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH”

Szanowni Państwo,

w związku z organizacją
 
XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 „PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH”

która odbędzie się w dniach 6 - 8 września 2017 r. w Karpaczu,
 
uprzejmie informujemy, że nieprzekraczalny termin zgłaszania udziału w Konferencji, nadsyłania referatów oraz wnoszenia opłat to 15 maja 2017 r. 

Corocznie organizowana przez nas Konferencja stanowi szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych dylematów dotyczących tej sfery naukowo-badawczej oraz przyczyniać się do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.

Jak w latach ubiegłych zapraszamy do Karpacza przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, którzy zajmują się w swej działalności naukowej badaniami z dziedziny ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych.

Nadesłane przez Państwa referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej, zostaną zamieszczone w wydawnictwie konferencyjnym – Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10 punktów wg listy czasopism naukowych MNiSW), które zostanie wręczone podczas Konferencji.

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w naszej Konferencji i zachęcamy do rozpropagowania niniejszej informacji wśród swoich współpracowników.

prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski
Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Termin:
6 - 8 września 2017 r.

Zakres tematyczny:
Tematyka konferencji podporządkowana jest jej tytułowi, dotyczy zatem szerokiego spektrum zagadnień i aktualnych dylematów ekonomii, polityki ekonomicznej oraz finansów publicznych.

Organizator:
Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący / kierownik naukowy:
prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski

Sekretarz naukowy:
dr Michał Sosnowski
dr Arkadiusz Żabiński
 
Członkowie:
dr hab. Waldemar Tyc, prof. UE
dr hab. Grażyna Węgrzyn
dr Małgorzata Gasz
dr Adriana Politaj
dr Elżbieta Pohulak-Żołędowska
dr Magdalena Rękas
mgr Anna Nowak-Kowalska - doktorantka
 
Sekretarz ds. administracyjnych:
mgr Agnieszka Zdun
 
Miejsce konferencji i noclegi:
Hotel Relaks***
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 4
tel. (+48) 75 64 80 650
www.hotel-relaks.pl

Hotel Mercure Karpacz Resort***
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 5
tel. (+48) 75 75 27 000
www.mercure.com

Dwór Liczyrzepy
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 4b
tel. (+48) 75 76 193 37
www.dworliczyrzepy.pl


Opłata konferencyjna wynosi
Wariant I
1390,00 zł i obejmuje:
 • 2 noclegi w pokoju 2-osob. ze śniadaniem,
 • recenzowaną publikację
 • materiały konferencyjne,
 • obiad,
 • uroczystą kolację,
 • przerwy kawowe,
 • wyjazd studialny do Szwajcarii Saksońskiej i Drezna.
W zakresie wyjazdu powyższa opłata obejmuje: transport autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bilety na statek po Łabie i do zwiedzanych obiektów, prowiant na drogę, obiad w restauracji w Dreźnie, ubezpieczenie KL i NNW.

Wariant II
1290,00 zł i obejmuje:
 • 2 noclegi w pokoju 2-osob. ze śniadaniem,
 • recenzowaną publikację
 • materiały konferencyjne,
 • obiad,
 • uroczystą kolację,
 • przerwy kawowe,
 • wyjazd studialny w Zittauer Gebirge (Niemcy).
W zakresie wyjazdu powyższa opłata obejmuje: transport autokarem, opiekę pilota-przewodnika, obiad w Dworze Liczyrzepy, ubezpieczenie KL i NNW.
 
W każdym wariancie dopłata do pokoju 1-osob. wynosi 190,00 zł.

Opłata za samą publikację referatu (bez uczestnictwa) wynosi 750,00 zł.

Możliwości publikacji:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10 pkt wg nowej listy MNiSW), publikacja w jęz. polskim lub angielskim

Ważne terminy:
Termin zgłoszeń (online) i nadsyłania pełnych tekstów na konferencję poprzez system SENIR dla Uczestników, którzy chcą zamieścić artykuł w publikacji wręczanej na Konferencji: 15 marca 2017 r. (tu nabór referatów zakończono)
 
 
Termin zgłoszeń (online) i nadsyłania pełnych tekstów na konferencję poprzez system SENIR dla Uczestników, którzy chcą zamieścić artykuł w publikacji wydanej po Konferencji (grudzień 2017)15 maja 2017 r.
 
Termin wnoszenia opłat: 15 maja 2017 r.

Konto do wpłat konferencyjnych:
 
BZ WBK O/Jelenia Góra 10 1090 1926 0000 0001 1388 8430

W tytule: KN - Problemy ekonomii..., 2017, Imię i Nazwisko uczestnika.

Rejestracja online oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: 
oraz w załączonym pliku 

W razie pytań i wątpliwości proszę się kontaktować:
mgr Agieszka Zdun, tel. (075) 753 82 52, agnieszka.zdun@ue.wroc.pl
dr Michał Sosnowski, m.sosnowski@onet.eu
Ulotka.pdf