POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zaproszenie do udziału w Trzeciej Konferencji Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów pragnę serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Trzeciej Konferencji Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej, która odbędzie się 19-20 października 2017 roku w Pradze. Wydarzenie to skierowane jest do środowiska naukowego, ale także do lekarzy, specjalistów pracujących na co dzień w dziedzinach powiązanych ze zdrowiem publicznym, przedstawicieli władz publicznych, w tym przedstawicieli samorządu terytorialnego. Poprzednie dwie edycje konferencji odbyły się w Koszycach (2013) oraz w Zabrzu (2015) i spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców, zarówno z państw Grupy Wyszehradzkiej, jak i z innych krajów europejskich.

Organizatorami konferencji są:

Stowarzyszenie Medycyny Społecznej i Zarządzania Ochroną Zdrowia Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego im. J. E. Purkyně; Instytut Podyplomowej Edukacji Medycznej w Pradze (IPVZ); Słowackie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (SAVEZ); Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (PTZP); Węgierskie Stowarzyszenie Instytucji Badawczych i Szkoleniowych w Zdrowiu Publicznym (HAPHI).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji http://conference2017.ipvz.cz/  Jednocześnie informuję, iż termin rejestracji uczestników upływa 15 czerwca 2017.

 

Z wyrazami szacunku

dr n. med. Krzysztof Kaczmarek

Członek Komitetu Organizacyjnego Trzeciej Konferencji Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej