POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zaproszenie do udziału w XI Konferencji Naukowej – MASEP 2017, pt. Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych Innowacyjność – Rynek pracy – Ubezpieczenia – Starzenie się społeczeństw

Szanowni Państwo,

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają do udziału w XI Konferencji Naukowej – MASEP 2017, pt.

Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych

Innowacyjność – Rynek pracy – Ubezpieczenia – Starzenie się społeczeństw

Konferencja odbędzie się w dniach 29.11.2017 r. – 01.12.2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

W ramach XI Konferencji Naukowej organizatorzy przewidują możliwość opublikowania artykułów w jednym z wymienionych poniżej czasopism naukowych:

  • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa – (MNiSW – lista B, 12 pkt.) (język publikacji: polski lub angielski);
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica – (MNiSW – lista B, 14 pkt.) (język publikacji: angielski);
  • Studia Prawno-Ekonomiczne – (MNiSW – lista B, 12 pkt.) (język publikacji: polski);
  • Humanities and Social Sciences – (MNiSW – lista B, 14 pkt.) (język publikacji: polski lub angielski).

 

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej Konferencji (www.masep.uni.lodz.pl).

 

MASEP_2017_ULOTKA_1.pdf

Zaproszenie_MASEP2017.pdf

Licząc na zainteresowanie naszymi inicjatywami, przesyłamy wyrazy szacunku,

 

dr hab. Maria M. Grzelak, prof. UŁ

dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz

dr hab. Anna Szymańska

Kierownik

Katedry Statystyki Ekonomicznej

i Społecznej UŁ

Przewodnicząca

Komitetu Organizacyjnego

Kierownik

Katedry Ubezpieczeń UŁ