POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zaproszenie na konferencję "Edward Altman Lecture Series 2017

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w II edycji konferencji „Edward Altman Lecture Series”, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r.  Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i pogłębienie wiedzy wśród naukowców i praktyków w zakresie roli stóp procentowych, głównie niskich stóp procentowych w prowadzonej działalności biznesowej, z perspektywy instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego oraz ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju. W środowisku niskich stóp procentowych kluczowe jest właściwe zidentyfikowanie szans i zagrożeń oraz przygotowanie się na możliwe ich wzrosty.

 

W tym roku gościem honorowym konferencji jest prof. Anthony Saunders (Stern School of Business – New York University), który wygłosi wykład pt. „Mind the gap - the difference between US and European loan rates”

Prof. Saunders jest wybitnym naukowcem w zakresie finansów i bankowości. W Polsce jest znane m.in. tłumaczenie jego książki poświęconej zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Ponadto na początku lat 90. XX wieku kierował zespołem EBOR-u doradzającym przy tworzeniu systemu gwarantowania depozytów.  W trakcie wykładu będą prezentowane wyniki badań dotyczących różnic cenowych w przypadku kredytów konsorcjalnych w USA i w Europie oraz wynikających z nich konsekwencji zarówno dla banków, jak i podmiotów gospodarczych.

 

Wstęp na konferencję dla pracowników naukowych, studentów oraz doktorantów wszystkich uczelni krajowych jest bezpłatny.
Tegoroczna konferencja jest współfinansowana przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: www.sgh.waw.pl/altman-lectures.

 

Uwaga! Studenci oraz doktoranci, którzy zarejestrują się jako uczestnicy konferencji mają możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dojazdu na konferencję.
Refundację zapewnia Partner konferencji  - Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Zapraszamy na stronę konferencji po więcej szczegółów.

 

Zapraszamy!

 

Z poważaniem,

Katarzyna Niedobit

 

Katarzyna Niedobit
Executive Trainings Project Manager