POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zaproszenie na konferencję Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem, 17-18.05.2018, Zielona Góra

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 17-18 maja 2018 roku organizuje Ogólnopolską konferencję naukową pt. “Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne”.

Przedmiotem konferencji jest współpraca pomiędzy dwoma sektorami, jej znaczenie w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego, ramy prawno-polityczne a także praktyczna działalność. Celem konferencji jest ukazanie kondycji współpracy samorządu z partnerami biznesowymi zarówno w kontekście politycznym, społecznym, jak też prawnym. Konferencja będzie okazją do refleksji nad kierunkami zmian i formowania polityki współpracy samorządu lokalnego z biznesem w przyszłości. Dokonana zostanie ocena nowych wyzwań i możliwości, a także podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania o wdrażanie nowych rozwiązań będących remedium na różnorodne bariery współpracy międzysektorowej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i wygłoszenia referatu. 

Zaproszenie na konferencję Współpraca samorządu z biznesem

Konferencja wspólpraca z biznesem - formularz zgłoszeniowy