Menu:

Uzyskane stopnie naukowe: magister ekonomii w 1980 roku - Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku; doktor nauk ekonomicznych w 1992 roku - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w 2001 roku - Uniwersytet Warszawski.

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu analizy i symulacji zjawisk ekonomicznych z zastosowaniem teorii chaosu deterministycznego, informatycznych systemów zarządzania,  zastosowań systemów informatycznych do wspomagania decyzji ekonomicznych, informatyki na giełdzie papierów wartościowych, zagadnień dotyczących e-learningu.

Dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB w latach 2002-2005 pełniła funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2000 - 2010 pełniła funkcję kierownika Zakładu Informatyki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.