Menu:

Uzyskane stopnie naukowe: magister matematyki w 1977 roku – Uniwersytet Warszawski; doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w 1980 roku – Szkoła Główna Planowania i Statystyki; doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
w 1992 roku – Uniwersytet Warszawski; stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu w Białymstoku  w 2000 roku. Wypromowanie 6 doktorów nauk ekonomicznych.

W latach 1981-1984 zastępca dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku;
1987-1988 p.o. prodziekana Wydziału Ekonomicznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego
w Białymstoku; 1990-1993, 1996-1997 – dziekan Wydziału Ekonomicznego ds. Filii
w Białymstoku; 1997-2002 dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku; 2002-2005 prorektor ds. ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku; 1993-1995 profesor wizytujący na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (Departamento Gestão e Economia) Uniwersytetu Beira Interior (Universidade da Beira Interior) w Covilhã (Portugalia).Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej ds. Informatyki i Ekonometrii.
W latach 2009-2011 członek PKA; 2012-2015 sekretarz PKA.

Badania naukowe: modelowanie zjawisk nieobserwowalnych bezpośrednio ze szczególnym zwróceniem uwagi na modelowanie miękkie oraz jego zastosowanie
w badaniach porównawczych matematycznych modeli wzrostu regionalnego i gospodarki przestrzennej. Ostatnie publikacje dotyczą rynku pracy.