POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018:

Czesne: 3800 zł

Raty: I rata: 15.01.2018r. - 800zł

         II rata: 15.02.2018r. - 1000 zł

         III rata: 15.04.2018r. - 1000 zł

         IV rata: 15.05.2018r. - 1000 zł

Wydanie świadectwa: 30 zł do 15.06.2018r.

Nr konta będzie dostępny w systemie USOS (po zakończonej rekrutacji).

 

Faktury: mgr Anna Białous, tel. 85-745-77-32; a.bialous@uwb.edu.pl

 

Odbiorca: UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
Tytułem: Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

 

Instrukcja dot. płatności:

http://www.uwb.edu.pl/uploads/tiny/AG%20rekrutacja/InstrUSOSweb17.pdf