POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Na ofertę dydaktyczną Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych składają się przedmioty prowadzone na kierunkach: Ekonomia (I, II i III stopnia), Zarządzanie (I i II stopnia), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (I i II stopnia) oraz Logistyka (I stopnia). Pracownicy prowadzą wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów:

- Międzynarodowe stosunki gospodarcze

- Ekonomia międzynarodowa

- Rynki wschodzące w gospodarce światowej

- Teoria i polityka kursu walutowego

- Finanse międzynarodowe

- Polityka celna

- Podstawy międzynarodowych stosunków gospodarczych

- Handel zagraniczny

- Międzynarodowe transakcje gospodarcze