Menu:

 

dr Paweł Jamróz
Katedra Ekonometrii i Statystyki

(085) 745-77-23
p.jamroz@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305
konsultacje:  wtorek 15:30 - 17:00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate