Menu:

 

mgr Paweł Konopka
Katedra Ekonometrii i Statystyki

(085) 745-77-23
p.konopka@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305

konsultacje: poniedziałek 8:30 - 10:00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate