Menu:

 

dr Paweł Piątkowski
Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego

(085) 745-77-31
p.piatkowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 234
konsultacje: poniedziałek 13.30 - 15.00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate