POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

ROK AKADEMICKI 2016/2017 

zjazd 20-21 V 2017r.

Sobota

8.00-11.40 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

11.50-15.50 System podatkowy  - mgr Ewa Hrebin

16.00 -18.35 Systemy komputerowe  mgr Renata Budlewska

Niedziela
8.00-10.40
Rachunkowość finansowa - dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

10.45-14.00   System podatkowy - mgr Ewa Hrebin

14.15-16.50 Systemy komputerowe - mgr Renata Budlewska


Zjazd 03-04 VI 2017r.

Sobota
8.00-11.40
Rachunkowość finansowa - dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
11.50-15.10
System podatkowy  - mgr Ewa Hrebin
15.20-17.55
Systemy komputerowe - mgr Renata Budlewska

Niedziela
8.00-10.40 
Rachunkowość finansowa - dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
10.45-13.00  
Sprawozdawczość finansowa - mgr Bogumiła Tołoczko
13.10-15.40 
Systemy komputerowe  - mgr Renata Budlewska