POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia PodyplomoweRozkład zajęć w sem. I

zjazd 26-27 maj 2018r.
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  204
 11.20-15.20  System podatkowy VAT mgr Piotr Jurczuk  204
 15.30-17.50  Rachunek kosztów
dr Teresa Mikulska  204

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  204
 11.20-16.20  Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy  dr Andrzej Melezini  204
       

 

zjazd 09-10 czerwca 2018r.
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  204
 11.20-15.20  System podatkowy  VAT mgr Piotr Jurczuk  204
 15.30-17.00  Rachunek kosztów - egzamin
dr Teresa Mikulska  204

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  204
 11.20-16.20  Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy - egzamin  dr Andrzej Melezini  204
       

 

zjazd 23-24 czerwca 2018r.
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 8.30 - 10.55  Wykład :  Ubezpieczenia społeczne mgr Anna Krysiewicz  204
 11.20-15.20  System podatkowy mgr Ewa Hrebin  204
 15.25-17.00  Systemy informatyczne w rachunkowości (grupa I)
dr Łukasz Siemieniuk  133

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 8.30-10.55  Wykład: Cło  mgr Aleksander Dunikowski  204
 11.20-13.45  Sprawozdawczość finansowa  mgr Bogumiła Tołoczko  204
 13.50-15.25  Systemy informatyczne w rachunkowości (grupa II)  dr Łukasz Siemieniuk  132

 II semestr

zjazd 15-16 września 2018r.
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 8.00-10.25  Sprawozdawczość finansowa mgr Bogumiła Tołoczko  204
 10.35-15.20  System podatkowy mgr Ewa Hrebin  204
 15.25-18.40  Systemy informatyczne w rachunkowości (grupa I)
dr Łukasz Siemieniuk  133

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 8.00-12.00  Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  204
 12.10-14.35  Sprawozdawczość finansowa  mgr Bogumiła Tołoczko  204
 14.50-18.05  Systemy informatyczne w rachunkowości (grupa II)  dr Łukasz Siemieniuk  132

 

zjazd 29-30 września 2018r.
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 8.00-10.25  Sprawozdawczość finansowa mgr Bogumiła Tołoczko  204
 10.35-15.20  System podatkowy mgr Ewa Hrebin  204
 15.25-18.40  Systemy informatyczne w rachunkowości (grupa I)
dr Łukasz Siemieniuk  132

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 8.00-12.00  Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  204
 12.10-14.35  Sprawozdawczość finansowa  mgr Bogumiła Tołoczko  204
 14.50-18.05  Systemy informatyczne w rachunkowości (grupa II)  dr Łukasz Siemieniuk  132

 

zjazd 13-14 października 2018r.
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 8.00-13.00  Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  204
 13.15-14.45  System podatkowy  EGZAMIN mgr Ewa Hrebin  204
 15.25-18.40  Systemy informatyczne w rachunkowości (grupa I)  EGZAMIN
dr Łukasz Siemieniuk  132

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
 8.00-13.00  Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  204
14.50-18.05 Systemy informatyczne w rachunkowości (grupa II)  EGZAMIN  dr Łukasz Siemieniuk 132