POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM

7 zjazd 24-25.02.2018

sobota
8.00-10.30 Prawo pracy, rynku pracyi zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) sala 205
10.45-12.15
Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
12.30 - 14.00 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
14.15 - 15.45 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
10.00 -11.30 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) (egz.)
 sala 205
13.30-15.00 Etyka w stosunkach pracy (2 godz.) sala 205

6 zjazd 03-04.02.2018

sobota
8.00-10.30 Prawo pracy, rynku pracyi zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) sala 205
10.45-12.15
Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
12.30 - 14.00 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
14.15 - 15.45 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
10.00 -11.30 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.)  sala 205
13.30-15.45 Etyka w stosunkach pracy (3 godz.) sala 205

5 zjazd 20-21.01.2018

sobota
8.15-9.45 Ubezpieczenia społeczne (2 godz.) sala 205
10.00-12.30
Ubezpieczenia społeczne (3 godz.) sala 205
12.45 - 14.15 Rynek pracy i programy "Praca-życie (2 godz.) sala 205
14.30 - 16.00 Rynek pracy i programy "Praca-życie (2 godz.)
sala 205
niedziela
08.15 - 10.45 Prawo pracy, rynku pracyi zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) sala 205
11.00 -12.30 Prawo pracy, rynku pracyi zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala 205
12.45 -15.15 Rynek pracy i programy "Praca-życie (3 godz.)- zal.
 sala 205