POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

4 zjazd 12-13.01.2018

sobota
8.15 - 9.45 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.) sala 205
10.00-12.30
Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.) sala 205
12.45 - 15.15 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (3 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.)
sala 205
10.00 -11.30 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.)  sala 205
13.30 - 15.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala. 205

3 zjazd 08-09.12.2018

sobota
8.50-10.20 Podstawy ZZL (2 godz.)
sala 205
10.30-12.00
Podstawy ZZL (2 godz.) sala 205
12.15 - 13.45 Podstawy ZZL (2 godz.) - zal. sala 205
14.00 - 16.30 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (3 godz.)- zal.
sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.)
sala 205
10.00 -11.30 Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.)  sala 205
13.30 - 15.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala. 205

2 zjazd 24-25.11.2018

sobota
8.15-10.45 Ubezpieczenia społeczne (3 godz.)
sala 205
11.00-12.30
Ubezpieczenia społeczne (2 godz.)- zal.
sala 205
12.45 - 14.15 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (2 godz.) sala 205
14.30 - 16.00 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.)
sala 205
10.00 -11.30 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.)  sala 205
13.30 - 15.00 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.) sala. 205

 

1 zjazd 03-04.11.2018

sobota
9.45-10.15 Inauguracja XI edycji SPZZL
sala 205
10.30-13.00
Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (3 godz.)
sala 205
13.15 - 15.45 Elementy psychologii i socjologi pracy (3 godz.) sala 205
niedziela
8.15-10.45 Ubezpieczenia społeczne (3 godz.)
sala 205
11.00-12.30
Ubezpieczenia społeczne (2 godz.) sala 205
12.45 - 15.30 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się (3 godz.) sala 205