POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

6 zjazd 16-17.06.2018

sobota
10.45-12.15 System ocen pracowniczych (2 godz.)
sala 205
12.30-14.00
System ocen pracowniczych (2 godz.) sala 205
14.15 - 15.45 System ocen pracowniczych (2 godz.) sala 205
16.00 - 17.30 System ocen pracowniczych (2 godz.) egz.
sala 205

5 zjazd 02-03.06.2018

sobota
8.15-10.45 Negocjacje zbiorowe (3 godz.)
sala 205
11.00-12.30
Negocjacje zbiorowe (2 godz.) sala 205
12.45 - 14.15 Kultura organizacyjna (2 godz.) sala 205
14.30 - 16.00 Kultura organizacyjna (2 godz.) - zal.
sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Zarządzanie kompetencjami (2 godz.)
sala 205
10.00 -11.30 Zarządzanie kompetencjami (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Zarządzanie kompetencjami (2 godz.)  sala 205
13.30 - 15.00 Zarządzanie kompetencjami (2 godz.) - zal. sala. 205

4 zjazd 19-20.05.2018

sobota
8.15 - 9.45 Negocjacje zbiorowe (2 godz.)
sala 205
10.00-11.30
Negocjacje zbiorowe (2 godz.) sala 205
11.45 - 13.15 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
13.30 - 15.00 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
niedziela
08.00 - 9.30 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.)
sala 205
9.45 -11.15 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) - zal.
sala 205
11.30 -14.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (3 godz.)  sala 205
14.15 - 15.45 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.)-zal.
sala. 205

3 zjazd 21-22.04.2018

sobota
10.45-12.15 System ocen pracowniczych (2 godz.)
sala 205
12.30-14.00
System ocen pracowniczych (2 godz.) sala 205
14.15 - 15.45 System ocen pracowniczych (2 godz.) sala 205
16.00 - 17.30 System ocen pracowniczych (2 godz.) sala 205
niedziela
8.00 - 9.30 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.)
sala 205
9.45 -11.15 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
11.30 -14.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (3 godz.)  sala 205
14.15 - 15.45 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala. 205

2 zjazd 24-25.03.2018

sobota
8.15-10.45 Negocjacje zbiorowe (3 godz.)
sala 205
11.00-12.30
Negocjacje zbiorowe (2 godz.) sala 205
13.45 - 14.15 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
14.30 - 16.00 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
niedziela
08.00 - 9.30 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.)
sala 205
9.45 -11.15 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
11.30 -14.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (3 godz.)  sala 205
14.15 - 15.45 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala. 205

1 zjazd 10-11.03.2018

sobota
8.15-9.45 Etyka w stosunkach pracy (2 godz.) - zal.
sala 205
10.00-12.15
Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) - egz.
sala 205
12.30 - 14.00 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
14.15 - 15.45 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 11.00 Zasady i metody doboru kadr (3,5 godz.)
sala 205
11.15 -12.45 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.)
sala 205
13.00 -15.30 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.)  sala 205

7 zjazd 24-25.02.2018

sobota
8.00-10.30 Prawo pracy, rynku pracyi zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) sala 205
10.45-12.15
Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
12.30 - 14.00 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
14.15 - 15.45 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
10.00 -11.30 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) (egz.)
 sala 205
13.30-15.00 Etyka w stosunkach pracy (2 godz.) sala 205

6 zjazd 03-04.02.2018

sobota
8.00-10.30 Prawo pracy, rynku pracyi zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) sala 205
10.45-12.15
Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
12.30 - 14.00 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
14.15 - 15.45 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
10.00 -11.30 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.) sala 205
11.45 -13.15 Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania (2 godz.)  sala 205
13.30-15.45 Etyka w stosunkach pracy (3 godz.) sala 205

5 zjazd 20-21.01.2018

sobota
8.15-9.45 Ubezpieczenia społeczne (2 godz.) sala 205
10.00-12.30
Ubezpieczenia społeczne (3 godz.) sala 205
12.45 - 14.15 Rynek pracy i programy "Praca-życie (2 godz.) sala 205
14.30 - 16.00 Rynek pracy i programy "Praca-życie (2 godz.)
sala 205
niedziela
08.15 - 10.45 Prawo pracy, rynku pracyi zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) sala 205
11.00 -12.30 Prawo pracy, rynku pracyi zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala 205
12.45 -15.15 Rynek pracy i programy "Praca-życie (3 godz.)- zal.
 sala 205