POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

PLAN – harmonogram zajęć na poszczególne zjazdy BIODO I

 

3 – 4 marca 2018 roku (16 godzin)

Sobota

WYKŁAD

11:00 – 12.30

Zajęcia (2 godz.)

INAUGURACJA

SPRAWY ORGANIZACYJNE

WYKŁAD INAUGURACYJNY „Ekonomiczny wymiar ochrony informacji w jednostkach sektora publicznego - aktualne problemy”

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Pakiet reformujący ochronę danych osobowych - część I

14:10 – 14:50

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:50 – 16:20

Zajęcia (2 godz.)

Pakiet reformujący ochronę danych osobowych - część I

16:20 – 16:30

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:30 – 18:00

Zajęcia (2 godz.)

Pakiet reformujący ochronę danych osobowych - część I

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Sfera publicznych e-usług - część I

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Sfera publicznych e-usług - część I

12:10 – 12:50

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:50 – 14:20

Zajęcia (2 godz.)

Stosowanie Normy ISO 27001 w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - część I

14:20 – 14:30

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:30 – 16:00

Zajęcia (2 godz.)

Stosowanie Normy ISO 27001 w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - część I

 

17 – 18 marca 2018 roku (16 godzin)

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Organy ochrony danych osobowych

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Organy ochrony danych osobowych

14:10 – 14:50

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:50 – 16:20

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część V - (obowiązki rejestracyjne)

16:20 – 16:30

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:30 – 18:00

Zajęcia (2 godz.)

Odpowiedzialność w obszarze ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Stosowanie Normy ISO 27001 w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - część II

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Stosowanie Normy ISO 27001 w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - część II

12:10 – 12:50

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:50 – 14:20

Zajęcia (2 godz.)

Komunikacja a bezpieczeństwo informacji (aspekty interpersonalne, negocjacje i asertywność)

14:20 – 14:30

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:30 – 16:00

Zajęcia (2 godz.)

Komunikacja a bezpieczeństwo informacji (aspekty interpersonalne, negocjacje i asertywność)

 

 

 

14 – 15 kwietnia 2018 roku (16 godzin)

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Status prawny administratorów bezpieczeństwa informacji/inspektorów ochrony danych, administratorów danych osobowych i procesorów

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Status prawny administratorów bezpieczeństwa informacji/inspektorów ochrony danych, administratorów danych osobowych i procesorów

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Status prawny administratorów bezpieczeństwa informacji/inspektorów ochrony danych, administratorów danych osobowych i procesorów

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Status prawny administratorów bezpieczeństwa informacji/inspektorów ochrony danych, administratorów danych osobowych i procesorów

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Sfera publicznych e-usług - część II

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Kryptografia i inne mechanizmy bezpieczeństwa

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Audyt SZBI - część I

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Audyt SZBI - część I

 

28 – 29 kwietnia 2018 roku (16 godzin)

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Dostęp do informacji publicznej (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne)

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Dostęp do informacji publicznej (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne)

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Dostęp do informacji publicznej (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne)

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Dostęp do informacji publicznej (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne)

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Audyt SZBI - część II

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Audyt SZBI - część II

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty techniczne w bezpieczeństwie informacji

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty techniczne w bezpieczeństwie informacji

 

 12 – 13 maja 2018 roku (16 godzin)

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część I - (wymagania dokumentacyjne i proceduralne)

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część III - (przesłanki dopuszczalności)  

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część IV - (obowiązki informacyjne)

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część IV - (obowiązki informacyjne)

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Wystąpienia publiczne, w tym narzędzia budowania efektownych prezentacji

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Wystąpienia publiczne, w tym narzędzia budowania efektownych prezentacji

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Wystąpienia publiczne, w tym narzędzia budowania efektownych prezentacji

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Wystąpienia publiczne, w tym narzędzia budowania efektownych prezentacji

 

19 maja 2018 roku (8 godzin)

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Ustrój administracji rządowej i samorządowej oraz specyfika jednostek sektora publicznego

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Ustrój administracji rządowej i samorządowej oraz specyfika jednostek sektora publicznego

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Ustrój administracji rządowej i samorządowej oraz specyfika jednostek sektora publicznego

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Ustrój administracji rządowej i samorządowej oraz specyfika jednostek sektora publicznego

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

 

 

WOLNE

10:30 – 10:40

Przerwa

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

13:55 – 14:05

Przerwa

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

 

26 maja 2018 roku (8 godzin)

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Informacje niejawne (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne)

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Informacje niejawne (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne)

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Czynnik ludzki w bezpieczeństwie informacji

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Czynnik ludzki w bezpieczeństwie informacji

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

 

 

WOLNE

10:30 – 10:40

Przerwa

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

13:55 – 14:05

Przerwa

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

 

9 – 10 czerwca 2018 roku (16 godzin)

Weekend z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrze

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Cloud computing w bezpieczeństwie informacji

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Cyberterroryzm

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Normy prawa i dobre praktyki w ochronie informacji i danych osobowych

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Normy prawa i dobre praktyki w ochronie informacji i danych osobowych

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Normy prawa i dobre praktyki w ochronie informacji i danych osobowych

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Normy prawa i dobre praktyki w ochronie informacji i danych osobowych

 

23 – 24 czerwca 2018 roku (16 godzin)

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Zarządzanie incydentami

12:30 – 12:40

Przerwa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Zarządzanie incydentami

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych w oparciu o zasoby własne lub outsourcing - część II

15:55 – 16:05

Przerwa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI (cz. II - wymagania techniczne, cz. VI - przegląd dokumentacji)

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Powierzenie danych osobowych do przetwarzania podmiotom trzecim

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Powierzenie danych osobowych do przetwarzania podmiotom trzecim

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Zarządzanie ryzykiem

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Zarządzanie ryzykiem

 

30 września 2018 roku (8 godzin)

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

 

 

WOLNE

12:30 – 12:40

Przerwa

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

15:55 – 16:05

Przerwa

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Podstawy zarządzania w kontekście bezpieczeństwa informacji 

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Podstawy zarządzania w kontekście bezpieczeństwa informacji 

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty techniczne w bezpieczeństwie informacji – część II

13:55 – 14:05

Przerwa

 

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty techniczne w bezpieczeństwie informacji – część II

 

13 – 14 października 2018 roku (16 godzin)

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Pakiet reformujący ochronę danych osobowych - część II

12:30 – 12:40

Przerwa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Pakiet reformujący ochronę danych osobowych - część II

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Nowoczesne technologie a ochrona danych osobowych

15:55 – 16:05

Przerwa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Nowoczesne technologie a ochrona danych osobowych

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Wymiana informacji, dzielenie się wiedzą, samodoskonalenie się

10:30 – 10:40

Przerwa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Wymiana informacji, dzielenie się wiedzą, samodoskonalenie się

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Planowanie ciągłości działania

13:55 – 14:05

Przerwa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Planowanie ciągłości działania

 

17 - 18 listopada 2018 roku

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Dobre praktyki w SZBI

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Dobre praktyki w SZBI

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

 

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

 

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

 

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

 

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

 

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

 

 

8 grudnia 2018 roku

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Etyka zawodowa w bezpieczeństwie informacji 

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Nowe wyzwania w bezpieczeństwie informacji i ochronie danych osobowych

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

 

15:55 – 16:05

Przerwa

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

 

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

 

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

 

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)