POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe

 Podstawy prawne

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 18.01.2019 r.

POBIERZ


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjncych

POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

POBIERZ

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016 z dnia 26 stycznia 2017 r.

POBIERZ
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 9 grudnia 2016 r. POBIERZ
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 23 grudnia 2015 r. POBIERZ
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 roku o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych POBIERZ
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r. POBIERZ
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 17 grudnia 2013 r. POBIERZ