POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe

dr Artur Zimny

wniosek

autoreferat

Skład Komisji

harmonogram_postępowania

dr Anna Wildowicz-Giegiel

wniosek

autoreferat

Skład Komisji

harmonogram_postępowania

dr Monika Kondratiuk-Nierodzińska

wniosek

autoreferat

harmonogram_postępowania

Uchwała

dr Anna Grześ

wniosek

autoreferat

skład komisji

harmonogram_postępowania

Uchwała

dr Dorota Perło

wniosek

autoreferat

skład komisji

harmonogram_postępowania

Uchwała

dr Mateusz Machaj

wniosek

autoreferat

skład_komisji

harmonogram postępowania

Uchwała

dr Armand Kasztelan

wniosek

autoreferat

skład_komisji

harmonogram_postępowania

Uchwała_Komisji_Habilitacyjnej

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Uchwała

dr Wojciech Piontek

wniosek

Autoreferat

Skład Komisji

Harmonogram_postępowania

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Uchwała

dr Anna Gardocka-Jałowiec

wniosek

autoreferat

skład Komisji

harmonogram postepowania

Recenzja 1

Recenzja 2

Receznja 3

Uchwała

dr Iwona Przychocka - postępowanie umorzone

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania

dr Dariusz Staszczak

Wniosek

Autorereferat

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Uchwała

dr Kazimierz Konopka

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Uchwała

dr Agnieszka Olechnicka - Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (procedura wg nowych przepisów) -postępowanie zakończone

Wniosek

Autoreferat

Wykaz dorobku naukowego

Komisja

Recenzja1

Recenzja 2

Recenzja 3

Uchwała