POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

dr inż. Tomasz Poskrobko

Dyżur Dziekański:

 • wtorek 08:30 – 09:50, pok.107
 • sobota  08:50 – 9:50, pok.107 (pierwsze roczniki)
 • niedziala 17:10 – 18:10, pok.107 (pozostałe roczniki)

E-mail: t.poskrobko@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-09

 


Nadzorowane kierunki studiów:

 • Logistyka - stacjonarne I. stopnia
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - stacjonarne I. i II. stopnia
 • Ekonomia - niestacjonarne I. i II. stopnia
 • Zarządzanie - niestacjonarne I. i II. stopnia
 • Ekonomiczno-Prawny - niestacjonarne I. i II. stopnia

Obowiązki i zadania:

 • Nadzór na realizacją efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach i stopniach kształcenia Wydziału.
 • Nadzór nad studiami podyplomowymi i kształceniem ustawicznym.
 • Nadzór i koordynacja wymiany krajowa i zagranicznej studentów oraz pracowników naukowych.
 • Koordynacja kontaktów i współpracy ze szkołami.
 • Nadzór nad rekrutacją na studia.
 • Organizacja akcji promocyjnych Wydziału (kandydaci i studenci, biznes, nauka).
 • Organizacja kształcenia nauczycieli.
 • Organizacja E-learning.
 • Nadzór nad procesem układania planów zajęć.
 • Nadzór nad informatyzacją Wydziału, w tym funkcjonowania strony internetowej Wydziału.
 • Wykonywanie innych zadań określonych przez Dziekana Wydziału.