POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Prodziekan ds. Rozwoju

dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

Dyżur Dziekański: poniedziałek w godzinach 8.15-9.45, pok.107

E-mail: g.michalczuk@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-10


Obowiązki i zadania

  • Zastępowanie Dziekana podczas jego nieobecności.
  • Koordynacja działań w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.
  • Nadzór nad prowadzeniem działalności statutowej Wydziału (Koordynowanie planów finansowych dotyczących działalności statutowej na poziomie Wydziału).
  • Nadzór na opracowaniem oceny parametrycznej jednostki.
  • Koordynacja prac nad tworzeniem nowych kierunków studiów.
  • Nadzór nad przygotowaniem wniosku o akredytację kierunków studiów.
  • Nadzór nad organizacją Wydziałowych konferencji naukowych.
  • Nadzór nad gospodarką finansową Wydziału.
  • Nadzór nad rozdziałem funduszu pomocy materialnej (ze środków ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego) dla studentów i doktorantów.
  • Wykonywanie innych zadań określonych przez Dziekana Wydziału.