POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Prodziekan ds. Studenckich

dr Mariusz Citkowski

Dyżur Dziekański:

 • wtorek 15.30-17.00 pok. 107
 • czwartek 8.15 -9.45 pok. 107
 • W dniu 22.05.2018 (wtorek) dyżur Prodziekana dr. Mariusza Citkowskiego został przeniesiony na godzinę 17.00 - 18.30 pok. 107

 • W dniu 24.05.2018 (czwartek) dyżur Prodziekana dr. Mariusza Citkowskiego został przeniesiony na godzinę 9.45 - 11.15 pok. 107

Telefon: (85) 745-77-09


Nadzorowane kierunki studiów:

 • Ekonomia - stacjonarne I. i II. stopnia
 • Zarządzanie - stacjonarne I. i II. stopnia
 • Ekonomiczno-Prawny - stacjonarne I. i II. stopnia

Obowiązki i zadania:

 • Rozstrzyganie w sprawach związanych z regulaminem studiów m.in.: skreślenia z listy studentów, kierowanie na powtarzanie roku, urlopy dziekańskie, przeniesienia na inny wydział lub uczelnię.
 • Nadzór nad sprawami socjalnymi studentów (stypendia, domy studenckie).
 • Rozpatrywanie innych indywidualnych spraw studentów Wydziału (m.in. opłaty na studia, sprawy związane z kredytami studenckimi itp.).
 • Nadzór i współpraca ze studenckimi kołami naukowymi, wydziałowymi komisjami samorządowymi studentów, samorządem studenckim.
 • Koordynacja działań związanych z oceną zajęć dydaktycznych.
 • Nadzór nad praktykami i stażami studentów.
 • Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie realizacji procesu kształcenia.
 • Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie realizacji zadań zleconych.
 • Wykonywanie innych zadań określonych przez Dziekana Wydziału.