POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Aktualności

Publikacja w czasopiśmie "Вестник ГрГУ"

Szanowni Państwo,

Przesyłam informację o możliwości publikacji artykułów doktorantów w Grodnie.
Publikacja w czasopiśmie "Вестник ГрГУ".
Artykuły mogą być w języku rosyjskim, angielskim i polskim, termin złożenia do 10.01.2019
Wydawca prosi o wcześniejsze poinformowanie o chęci przesłania artykułu w odpowiedzi na tę ofertę.