POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB – Kierownik Zakładu Ekonomii Sektora Publicznego

Przygodzka, Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, ss. 369.

Przygodzka, Efektywność sektora publicznego, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 4(40), 2008, s. 153-169.

Kaliński, R. Przygodzka, M. Zalesko, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, ss. 319.

 


 

Dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB

Kozłowska-Burdziak, Instytucjonalne uwarunkowania przekształceń własnościowych państwowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1992-2002, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, ss. 301.

Kozłowska-Burdziak, Przejmowanie mienia Skarbu Państwa i jego wpływ na kierunki gospodarowania ziemią rolniczą w  województwie podlaskim po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 2007, ss. 125.

Kozłowska-Burdziak, Instrumenty wspólnej polityki rolnej a przemiany struktury obszarowej gospodarstw rolniczych Podlasia, Roczniki Naukowe Seria, T. XVII, z. 5, Warszawa-Poznań-Kołobrzeg, 2015, s. 152-157.

 


 

Dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB

Gardocka-Jałowiec, Neuroeconomic Conditioning of the Influence of a Market Demand of Consumers on an Innovative Character of Polish Companies, “Contemporary Economics” Quarterly of University of Finance and Management In Warsaw, Volume 5 Issue 1 March 2011, s. 70-83.

Gardocka-Jałowiec, Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a innowacyjność polskiej gospodarki, „Ekonomista” nr 1, 2012, s. 79-99

Gardocka-Jałowiec, Zmiany konsumpcji a kreowanie innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, ss. 412.