POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe

 

Baza publikacji
pracowników
Publikacje pracowników naukowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania od 2011 roku są rejestrowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2011 r.

  • Pracownik jest zobowiązany do dostarczenia publikacji w terminie nie dłuższym niz trzy miesiące od jej ukazania się
  • Podstawą zarejestrowania publikacji jest oryginał pracy
  • Dopuszcza się przedstawienie kserokopii całego artykułu lub rozdziału, wraz z kserokopią strony tytułowej czasopisma lub pracy zbiorowej
  • Po dokonaniu rejestracji autor może odebrać przedłożone materiały

Rejestrowaniem publikacji oraz sporządzaniem zestawień (na prośbę pracownika) zajmuje się Specjalista ds. Administrowania Nauką