POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Skład Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu w Białymstoku
Kadencja 2016-2020


Przewodnicząca Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania – Dziekan:

 • dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

Prodziekani:

 • dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
 • dr Mariusz Citkowski
 • dr Tomasz Poskrobko

Samodzielni pracownicy naukowo dydaktyczni:

 • prof. dr hab. Andrzej F. Bocian
 • prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
 • prof. dr hab. Kazimierz S. Meredyk
 • prof. dr hab. Teresa Mróz
 • prof. dr hab. Marek A. Proniewski
 • prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski
 • dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. UwB
 • dr hab. Ryta I. Dziemianowicz , prof. UwB
 • dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB
 • dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
 • dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB
 • dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB
 • dr hab. Anna Grześ
 • dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak , prof. UwB
 • dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB
 • dr hab. Dorota Perło
 • dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB
 • dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
 • dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB
 • dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB
 • dr hab. Barbara Roszkowska – Mądra, prof. UwB
 • dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB
 • dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:

 • dr Paweł Jamróz
 • dr Marek Kruk
 • dr Katarzyna Wierzbicka
 • dr Marian Zalesko

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

 • mgr Anna Bernacka
 • mgr Katarzyna Fiedorow
 • mgr Agata Płusa

Studenci:

 • mgr Kinga Karpińska
 • Krzysztof Bergiel
 • Tomasz Chełmiński
 • Małgorzata Chorchos
 • Marta Kwiatkowska
 • Patrycja Piekut
 • Sylwia Tarasiewicz
 • Michał Waszczeniuk
 • Bartosz Zieliński