POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Program studiów obejmuje: wykład inaugurujący (2 godziny), pięć modułów tematycznych  (w łącznym wymiarze 156 godzin), seminarium dyplomowe (10 godzin) oraz wykład kończący (2 godziny):

Moduł I: Obszar ekonomiczny w bezpieczeństwie informacji (32 godziny)

Moduł II: Regulacje międzynarodowe, unijne i krajowe w obszarze bezpieczeństwa informacji (50 godzin)

Moduł III: Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji: studium przypadków – rozwiązania praktyczne (24 godziny)

Moduł IV: Kompetencje miękkie w bezpieczeństwie informacji (22 godziny)

Moduł V: Rozwiązania techniczno-informatyczne w bezpieczeństwie informacji (28 godzin)

W programie przewidziano również seminarium dyplomowe w ramach indywidualnych konsultacji słuchaczy z promotorem oraz obrony prac dyplomowych (10 godzin). Zajęcia stanowią łącznie 170 godzin.

BIODO ma 60 pktów ECTS