POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe
L.P. NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA KONWERSATORIA SEMINARIA
1  Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej – polityka zatrudnienia i rynku pracy 6 6      
2 Metody pozyskiwania i wykorzystania informacji edukacyjnej i zawodowej (danych o rynku pracy) 4 4      
3 Podstawy prawa pracy i ustaw związanych z rynkiem pracy 6 6      
4 Metody rekrutacji i selekcji – perspektywa przedsiębiorstwa 6 6      
5  Zintegrowany system kwalifikacji  4 4      
6 Aktywność klienta a zmiany na rynku pracy 6 6      
7 Teoretyczne  i prawne podstawy poradnictwa 10 10      
8 Etyka w pracy doradcy zawodowego  4 4      
9  Poradnictwo zawodowe wobec różnych grup klientów z niepełnosprawnością, (wielokulturowość, zagrożonych wykluczeniem społecznym) 8 4   4  
10 Psychologia różnic indywidualnych  10 4   6  
11 Psychologiczne koncepcje rozwoju zawodowego człowieka 10 4   6  
12  Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w pracy doradcy 8 2 6    
13 Coaching w pracy doradcy 8 2 6    
14 Warsztat pracy doradcy zawodowego – style pracy, role, kompetencje doradcy 8 2 6    
15 Zawodoznawstwo w pracy doradcy zawodowego 4 4      
16 Narzędzia i metody stosowane w poradnictwie zawodowym  8     8  
17 Testy stosowane w poradnictwie zawodowym  14   14    
18   Grupowe poradnictwo zawodowe 14   14    
19   Metody stosowane w poradnictwie grupowym 10   10    
20  Metody i techniki prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości  8 4 4    
21  Rozmowa doradcza jako podstawowa metoda poradnictwa zawodowego 8   8    
22 Wykorzystanie nowoczesnych technologii (TIK) w poradnictwie zawodowym 6   6    
23  Planowanie ścieżki kariery  - kierowanie karierą  6     6  
24 Ewaluacja pracy doradcy – rozwój kariery własnej 6   6    
25  Seminarium dyplomowe - praca projektem 8       8
OGÓŁEM   190 72 80 30 8