POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Regulamin studiów

Obwieszczenie nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ