POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

 

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Zapisy na Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_EiZ_SPBIRF_II&kategoria=


Harmonogram rekrutacji:

Rejestracja elektroniczna od 14 maja do 5 września 2018 r.

Składanie dokumentów: na bieżąco po wcześniejszym zarejestrowaniu się na IRK, pokój 104  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Należy złożyć następujące dokumenty:

- podanie wygenerowane z systemu IRK,

- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,

dokumenty można składać w  pok. 104

pon - 09.30-15.30

wt - 09.30 - 15.30

śr - nieczynne

czw-pt: 09.30 -15.30

Wysokość opłaty kwalifikacyjnej  85,-

koszt studiów - 3650 zł(3x900zł+950zł)

studia trwają 2 semestry

 

Kontakt:

ul. Warszawska 63 15-062 Białystok , pok. 104
tel. (085) 745-77-08

e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl
mgr Małgorzata Żukowska
Kierownik Studiów - dr Beata Madras-Kobus