POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Zapisy na Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówką Medyczną odbywają się drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Link do IRK: 

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_SPZPM_II&kategoria=

Harmonogram rekrutacji:
Rejestracja elektroniczna od 10.12.2017 r. do 26.02.2018 r.
Składanie dokumentów na bieżąco po wcześniejszym zarejestrowaniu się na IRK:

  • w pokoju 104 w godzinach 08.00-15.30 (składanie dokumentów osobiście) od 10 grudnia 2017 –  26 lutego 2018
  • można także przesłać dokumenty pocztą

Należy złożyć następujące dokumenty:
- podanie wygenerowane z systemu IRK,

- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
- ksero: dowodu osobistego i dowodu wpł. opł kwalifikacyjnej
Wysokość opłaty kwalifikacyjnej: 85,-
Koszt studiów: 4750 zł (płatny w czterech ratach: 3x1200zł + 1150zł)
Studia trwają 2 semestry

 Kontakt:

Małgorzata Żukowska
tel. (085) 745-77-08
15-062 Białystok

ul. Warszawska 63, pok. 104
e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl