POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

 

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

STUDIA PODYPLOMOWE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

15-062 Białystok

ul. Warszawska 63, pok. 208

majewska@uwb.edu.pl

Sekretariat tel. 85-745-77-02;
504-58-87-15 (w godz. 9.00-15.00)

czwartek  10.00-12.00 (LIPIEC)

sobota (w dzień zjazdu) 9.00-13.00

  • Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017
  1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.
  2. Wymagane dokumenty:  podanie (wydruk ze strony IRK); odpis dyplomu, ksero dowodu osobistego i dowodu opłaty kwalifikacyjnej.
  3. Wysokość opłaty kwalifikacyjnej 85,- ; Czesne za studia wynosi 4.200,- (opłata w 4 ratach)                                                                                                                                                               

Rejestracja elektroniczna na stronie:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/

 

Harmonogram rekrutacji 

rejestracja elektroniczna

 od 16 V 2017 r. do 31 VIII 2017 r. 

składanie dokumentów

od 26 VI 2017 r. do 5 VII 2017 r. 
od 28 VIII 2017 r. do 6 IX 2017 r.  (pok.208)