POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

 

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

STUDIA PODYPLOMOWE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

15-062 Białystok

ul. Warszawska 63, pok. 208

majewska@uwb.edu.pl

Sekretariat tel. 85-745-77-02; 
504-58-87-15 (w godz. 9.00-15.00)

 

  • Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017
  1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.
  2. Wymagane dokumenty:  podanie (wydruk ze strony IRK); odpis dyplomu, ksero dowodu osobistego i dowodu opłaty kwalifikacyjnej.
  3. Wysokość opłaty kwalifikacyjnej 85,- ; Czesne za studia wynosi 4.200,- (opłata w 4 ratach)                                                                                                                                                               

Rejestracja elektroniczna na stronie:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/

 

Harmonogram rekrutacji 

rejestracja elektroniczna

  do 03 III 2018 r. 

składanie dokumentów


 na bieżąco   (pok.208; 107)
 pocztą na adres:
 15-062 Białystok
 ul. Warszawska 63