POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

 

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

STUDIA PODYPLOMOWE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

15-062 Białystok

ul. Warszawska 63, pok. 208

majewska@uwb.edu.pl

Sekretariat tel. 85-745-77-02; wtorek, piątek 9.00-12.00
504 588 715 poniedziałek-piątek (w godz. 9.00-15.00)

 

Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019

  1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.
  2. Wymagane dokumenty: podanie (wydruk ze strony IRK); odpis dyplomu, ksero dowodu opłaty kwalifikacyjnej.
  3. Czesne za studia wynosi 4.200,- (opłata w 4 ratach).                                                                                                                                                              

Rejestracja elektroniczna na stronie:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/

 Harmonogram rekrutacji
rejestracja elektroniczna od 06 V - 17 IX 2019r.
składanie dokumentów
pok. 208


osobiście 24 VI-05 VII ; 02-20 IX 2019r.

za pośrednicwem poczty na bieżąco, nie później niż do 17 IX 2019r.

składanie dokumentów pocztą

na adres:
 15-062 Białystok
ul. Warszawska 63
 pok. 208