POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Zapisy na Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Rejestracja elektroniczna  do 30 września 2018 r.

Wyniki rekrutacji - 5 października 2018 r. (godz. 14.30)

 

Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2018_EiZ_SPZwJST&kategoria=

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Wysokość opłaty rekrutacyjnej: 85 zł

Opłata za studia 3400 zł (płatna w czterech równych ratach)

Limit miejsc: 34 osoby

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc.

Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Dokumenty można dostarczyć, po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę IRK:

  • osobiście - pokój 137 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
  • pocztą - Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, pokój 137

 

Kontakt:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 692 118 542
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl