POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Zapisy na Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi   odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_EIZ_SPZZL&kategoria=

 

 Wyniki rekrutacji są dostępne i widoczne w systemie IRK po zalogowaniu się na indywidualne konto

 

Kontakt:

ul. Warszawska 63 15-062 Białystok
tel. (085) 745-77-11, 888-688-999
fax.(085) 741-46-85
e-mail:  j.wiszniewska@uwb.edu.pl

Opłata za studia 3700 zł (płatna w czterech ratach)

Opłata rekrutacyjna 85 zł

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Limit miejsc 35 osób - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty można składać po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja elektroniczna   do 13 listopada 2017 r.

Składanie dokumentów:  na bieżąco, po wcześniejszym zarejestrowaniu się na IRK, pokój 107 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.30). Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.